Difrod i Adeiladau

Difrod i Adeiladau

Gall coed achosi difrod i’r amgylchedd adeiledig mewn sawl ffordd. Gall hyn gynnwys tai, adeiladau gwaith, ysgolion, ysbytai, adeiladau allanol, siediau, waliau, ffyrdd, llwybrau troed, cwndidau gwasanaeth, ac unrhyw beth arall sy’n gysylltiedig â’n isadeiledd byw, gweithio a thrafnidiaeth.

Difrod Uniongyrchol

Gall difrod uniongyrchol gael ei achosi gan wreiddiau, coesau, canghennau, dail a hyd yn oed ffrwythau. Gall rhannau gwympo, cysylltu yn ystod tywydd garw, cronni ar arwynebau neu mewn cwteri, neu gallant roi pwysau trwy dwf blynyddol arferol. Weithiau, trosglwyddir effeithiau’r prosesau hyn i strwythurau trwy ddeunydd ymyrryd, megis boncyffion ac ati wedi’u gosod rhwng coeden a wal.

I drafod eich sefyllfa a sut y gallwn eich helpu chi, cysylltwch â ni.

Gwth ac Ymsuddiant

Mae difrod anuniongyrchol yn cynnwys prosesau gwth ac ymsuddiant sy’n gysylltiedig â choed. Mae’r berthynas rhwng sylfeini adeiladau, priodweddau pridd, cynnwys lleithder y pridd a choed yn gymhleth ac mae ymchwiliad llawn o reidrwydd yn fanwl ac yn cymryd llawer o amser. Mewn termau sylfaenol, mae ymsuddiant sy’n gysylltiedig â choed yn cael ei ystyried amlaf fel tyniad o leithder pridd gan wreiddiau, sy’n arwain at grebachu pridd a symudiad sylfaen tuag i lawr. Gwth yw’r broses gyferbyn, lle mae tynnu coed yn arwain at ailhydradu pridd a symud sylfeini i fyny.

I drafod eich sefyllfa a sut y gallwn eich helpu chi, cysylltwch â ni.

 

Ymchwiliad i Eiddo'r Pridd

Nid ydym yn beirianwyr strwythurol a’n rôl ni yw paratoi dadansoddiad o ffactorau sy’n gysylltiedig â choed a fydd yn cefnogi ymchwiliad gan syrfewyr adeiladu. Rhaid casglu tystiolaeth a all gynnwys arolwg coed, dadansoddiad parth dylanwad coed, dadansoddi cylchoedd twf, cloddio pyllau prawf, ymchwilio i briodweddau pridd, adnabod gwreiddiau labordy, disgrifio a dogfennu patrymau crac, ac ystyried mecanweithiau niweidiol posibl eraill. Gall priodweddau pridd yr ymchwilir iddynt gynnwys adnabod math o bridd, a mesur mynegai plastigrwydd wedi’i addasu, cynnwys lleithder, pwysau sugno a chynhwysedd dwyn.

I gael mwy o wybodaeth am ddadansoddi pridd, cysylltwch â ni.

luton sixth form college
natural resource wales
tbp architects

Siaradwch gyda ni heddiw

Os oes gennych cwestiwn neu os ydych yn edrych am cymorth, byddwn wrth ein bodd cael clywed gennych.


Beth mae ein Cleientiaid yn ei ddweud

Mae'n hynod o bwysig i ni fod ein cleientiaid yn hapus 100% gyda'r gwaith sydd wedi cael eu hymgymryd. Rydym wedi dewis tystebau gan wrth ein cwsmeriaid.

We’ve employed Richard on a number of high profile, prestigious projects demanding the highest standards of professional tree advice. We value highly Richard’s collaborative approach, attention to detail and can-do attitude resulting in strong tree protection proposals that Planning Authorities have welcomed and approved in due course. Highly recommended.

Mark Greenhalgh, Partner, Kirk + Randall Architects

© Hawlfraint 2024 Wilson Tree Surveys - All Rights Reserved | Gwefan gan United Studios